• View
Hình ảnh

Hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ từ thị trường bảo hiểm Trung Quốc

Hình ảnh

Ngành bảo hiểm và chuyển đổi số

Hình ảnh

Hackathon cho các sáng kiến đổi mới xã hội từ công nghệ - Social Innovation Hackathon

Hình ảnh

Softbank và hành trình chuyển đổi sang Hệ sinh thái số - Chiến lược Chuỗi các số 1 (Cluster of Number 1 Strategy)

Hình ảnh

Fintech và tác động tới ngành tài chính ngân hàng trong chuyển đổi số

Hình ảnh

DBS và Hành trình Chuyển đổi ngân hàng số Gandalf

Lưu trữ

Biểu mẫu liên hệ

Gửi