• View
Hình ảnh

TraceTogether - ứng dụng Cùng truy vết chống Covid

Hình ảnh

Top 10 dự báo công nghệ chiến lược của Gartner năm 2021 và xa hơn

Hình ảnh

SafeEntry quản lý ra vào địa điểm - Ứng dụng nhỏ, tác động to phòng chống dịch Covid

Hình ảnh

Dự đoán chiến lược hàng đầu của Gartner năm 2020 và xa hơn

Hình ảnh

Bài học kinh nghiệm từ các hãng bán lẻ đi đầu trong chuyển đổi số

Hình ảnh

Thế giới di động chuyển đổi số ngành bán lẻ: trải nghiệm khách hàng là trọng tâm

Hình ảnh

Walmart: nhà bán lẻ hàng đầu về đổi mới sáng tạo trong thời đại số

Hình ảnh

Starbucks thúc đẩy sáng tạo qua trao quyền nhân viên

Hình ảnh

Amazon đang thay đổi hoàn toàn ngành bán lẻ?

Hình ảnh

Digital Retail: Ngành Bán lẻ trong cơn bão Chuyển đổi số

Hình ảnh

10 dự báo xu hướng công nghệ chiến lược 2019 và xa hơn nữa của Gartner

Hình ảnh

Một số ví dụ về các công ty bảo hiểm chuyển đổi số và insurtech khác trên toàn cầu

Hình ảnh

Insurtech (Công nghệ bảo hiểm): Định nghĩa, phân loại, xu hướng, và tác động tới các đơn vị bảo hiểm trong ngành

Hình ảnh

Zhong An (bảo hiểm Trung An): nền tảng sinh ra cho chuyển đổi số ngành bảo hiểm Trung Quốc

Hình ảnh

Ping An Insurance (Bảo hiểm Bình An) và Hành trình số hóa tiên phong ở Trung Quốc

Lưu trữ

Biểu mẫu liên hệ

Gửi