Chuyển đổi số tại Pitney Bowes

Xin mời các anh chị cùng nghe câu chuyện thú vị về chuyển đổi số của Pitney Bowes từ ông Marc Lautenbach, President & CEO (chủ tịch kiêm TGĐ).

Link trên Coursera: https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation/lecture/iUlhI/interview-with-pitney-bowes-ceo-marc-lautenbach
Trong đó Marc có đề cập tới 3 khía cạnh chuyển đổi tại Pitney Bowes, xuất phát từ đổi mới quy trình, có được những khoản tiết kiệm nhất định và chi cho đổi mới sản phẩm, sau cùng là đổi mới mô hình kinh doanh.

Lila Snyder, Phó chủ tịch phụ trách mảng Commerce (Executive Vice President & President of Commerce Services) chia sẻ về quá trình đổi mới từ chuyển thư, qua shipping (giao nhận) rồi Ecommerce. Rất thú vị khi cô chia sẻ về "cụm", tức là huy động moi người ở các phòng ban khác nhau cùng tham gia "làm chủ" sản phẩm và quá trình đổi mới: https://www.coursera.org/learn/bcg-uva-darden-digital-transformation/lecture/JCWjx/interview-with-pitney-bowes-executive-vice-president-president-of-commerce

Phỏng vấn trên CNBC:


hoặc bài nói chuyện Keynote trên i4cp Conference:


Pitney Bowes là một trong những doanh nghiệp đã tồn tại hơn 100 năm với ngành chính là chuyển thư, hơi giống kiểu bưu chính), và cũng là một trong 12 công ty được đề cập trong cuốn sách nổi tiếng "Good to great" (Từ tốt đến vĩ đại) của Jim Collins. Công ty đã chuyển mình mạnh mẽ và ứng dụng hiệu quả công nghệ vào kinh doanh và trở thành một trong những đơn vị đi đầu về vận chuyển và thương mại điện tử (shipping & Ecommerce).

Nhận xét

Bình luận. Vui lòng không spam, không quảng cáo, không công kích cá nhân. Hãy sử dụng từ ngữ phù hợp và đóng góp tích cực!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi