Cơ bản về Chuyển đổi số

Chuyển đổi số (Digital transformation) - Nguồn: Internet
Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số (Digital transformation, thường viết tắt là DT hoặc DX).
Mời các anh chị thử đưa ra định nghĩa bên dưới phần Bình luận (Comment).
Hiểu một cách đơn giản, đó là các thay đổi do áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh kinh doanh, mình có thể hiểu đó là sự ứng dụng công nghệ số vào làm thay đổi các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức từ quy trình, năng lực, nguồn doanh thu, tương tác với khách hàng, v.v. 
Theo Wikipedia: Digital transformation (DT) is the change associated with the application of digital technology in all aspects of human society. 
Theo i-SCOOP: Digital transformation is the profound transformation of business and organizational activities, processes, competencies and models to fully leverage the changes and opportunities of a mix of digital technologies and their accelerating impact across society in a strategic and prioritized way, with present and future shifts in mind. 

Trong kinh doanh, người ta thường nhắc tới 3 thứ chuyển đổi hay cải tiến do công nghệ:
1. Chuyển đổi mô hình kinh doanh (Business model transformation
2. Chuyển đổi về quy trình kinh doanh, vận hành (Process transformation)
3. Chuyển đổi về sáng phẩm, sáng tạo sản phẩm (Product innovation)

Nghe vẫn chung chung phải không ạ? Xoay quanh nó có rất nhiều thứ mà chúng ta nghe rất nhiều, như các xu hướng công nghệ (AI, Blockchain, Internet of Things - IoT, An ninh mạng, điện toán đám mây - cloud, in 3D, v.v.), rồi những từ siêu "hot" như Cách mạng công nghiệp 4.0 (Industrial 4.0 hay Industrial Revolution 4.0), Chính phủ thông minh, Thành phố thông minh, v.v.

Chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm một số câu hỏi như:
  • Tư duy tuyến tính về chuyển đổi số và tốc độ thay đổi số mũ của công nghệ? 
  • Sự phá vỡ các chuỗi giá trị - đột phá có phải là cái gì đó mới không? 
  • Tác động của công nghệ tới kinh doanh như thế nào? 
  • Chi tiêu cho công nghệ so với kết quả đem lại? 
  • Có doanh nghiệp nào chuyển đổi thành công chưa?

Một phần không thể thiếu trong blog này là Khung lý thuyết về chuyển đổi số cho doanh nghiệp (Digital Transformation framework) và giải thích từng phần, sẽ vô cùng hữu ích nếu chúng ta có thêm các ví dụ của Việt Nam và thế giới phân tích về mô hình này! Cá nhân mình rất thích framework của BCG và sẽ đi sâu vào framework này.

Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé?

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi