Trends 0: Các xu hướng công nghệ số cần lưu ý

Các xu hướng công nghệ quan trọng trong chuyển đổi số năm 2018. Nguồn: BCG
Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào các xu hướng công nghệ quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, được chia thành 3 nhóm: 
  • Nhóm công nghệ đã xảy ra và đã phổ cập: 1, 2
  • Nhóm công nghệ đang xảy ra và cũng khá chắc chắn: 3, 4, 5 
  • Nhóm công nghệ trong tương lai, đang manh nha và không chắc lắm: 6, 7.  
Mời các anh chị cùng theo dõi chuỗi bài về xu hướng công nghệ:
Chưa biết có ai trên thế giới có thể kể hết được tất cả các loại công nghệ hay không? Tuy nhiên, các xu hướng này được BCG và UVA Darden Business School lựa chọn bởi chúng được coi là có tác động mạnh nhất đến môi trường kinh doanh.

Trong mỗi xu hướng, cách mà chúng ta phân tích sẽ hết sức thực tế và hi vọng giúp các anh chị thấy dễ dàng hơn trong việc áp dụng trong công việc của mình. Chúng ta sẽ cùng trả lời lần lượt các câu hỏi:
  1. Tại sao xu hướng này lại quan trọng?
  2. Định nghĩa và làm thế nào hiểu được nền tảng cơ bản của xu hướng?
  3. Tác động kinh doanh thực tế hoặc dự kiến ​​của xu hướng là gì?
  4. Những thách thức mang lại trong những năm tới? 
  5. Một số ví dụ thực tế trên thế giới, và tại Việt Nam (nếu có)? 
Hãy bắt đầu nào! 

Xu hướng đầu tiên: Big Data/ Dữ liệu lớn

Nhận xét

Bình luận. Vui lòng không spam, không quảng cáo, không công kích cá nhân. Hãy sử dụng từ ngữ phù hợp và đóng góp tích cực!

Archive

Biểu mẫu liên hệ

Gửi